– All File 20 File รีทัฃ
– ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ
– ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ
– ภาพขยาย 20 x 24 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
– CD – File 20 File รีทัช
– บริการชุดใส่ถ่าย 2 ชุด ชุดนำมา 1 ชุด
– บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้)
– ฟรีค่ายกกอง