Pagekage All in 1 25,000 ( 10คู่เท่านั้น )

– ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
– ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
– อัลบั้ม 10 x 12 จำนวน 30 ภาพ (ลงเล่ม + ใส่เอฟเฟค )
– CD – File 30 File รีทัช + ใส่เอฟเฟค
– Behind the seen. (CD VDO เบื้องหลังภาพความจำ) 1 แผ่น
– ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
– บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้ + คอนเซปตามลูกค้าต้องการ)
– ฟรีค่ายกกอง
*หมายเหตุ : กรณีไม่เอา Behind the seen เปลี่ยนเป็นแต่งหน้าวันจริงในสตู หรือ Flie 80 File