Package 6,999 THB

– รายละเอียดแพ็คเกจ
– ได้ไฟล์ภาพจำนวน 20 ไฟล์รีทัช
– ภาพพร้อมกรอบขนาด 16*20 จำนวน 1 ภาพ
– ชุดใส่ถ่ายภาพทางร้าน 1 ชุด พร้อมเครื่องประดับ
– ชุดไพรเวทนำมาเอง 1 ชุด
– ฟรีถ่ายในและนอกสถานที่
– ฟรีแต่งหน้าวันถ่ายภาพ