Package 15,900 THB

– สามารถเลือก indoor หรือ outdoor ก็ได้ 3 แบบ 3 สไตล์
– ฟรีค่าสถานที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ, ป่าชายเลนเขาสามมุก, ชายหาดบางแสน, ทะเลบางแสน, หาดนางรำ และ ชายหาดบริเวณ พัทยา, สัตหีบ
– ฟรีค่ายกกอง
– ถ่ายภาบ indoor และ outdoor All File ไม่จำกัดจำนวน
– ถ่ายภาพขนาด 8 x 10 จำนวน 15 ภาพ
– จัดทำอัลบั้ม LCD แมกทาลิก ขนาด 8 x 10 จำนวน 1 เล่ม
– ภาพขยาย ขนาด 20 x 24 จำนวน 1 ภาพ
– กรอบรูปขนาด 20 x 24 จำนวน 1 กรอบ
– ชุดสำหรับถ่ายภาพทางร้านเตรียมให้ 2 ชุด และลูกค้าเตรียมมาเอง 1 ชุด
– แต่งหน้าและทำผมสำหรับ 3 แบบ
– กรอบกุหลาบขาว