Package 20,000 THB

– ถ่ายภาพให้เลือกมากกว่า 100 ภาพ
– อัลบั้ม LCD รุ่นใหม่ขอบเงิน ขนาด 8 x 8 จำนวน 25 ภาพ 1 ชุด
– ภาพขยาย ขนาด 20 x 30 จำนวน 1 ภาพ
– กรอบขนาด 20 x 30 จำนวน 1 กรอบ (กรอบลอย หรือ กรอบกุหลาบ)
– ชุดใส่ถ่ายสำหรับ บ่าว-สาว ท่านละ 4 ชุด
– แต่งหน้าทำผมสำหรับวันถ่าย 4 แบบ 4 สไตล์
– ชุดสำหรับ บ่าว-สาว ใช้วันงานท่านละ 2 ชุด (เช้า-เย็น)
– แต่งหน้าทำผมวันงานที่สตูดิโอ 1 เวลา (เลือกเวลาได้)
– ไฟล์ภาพ HD จำนวน 25 ภาพ
– ถ้าไม่เอาแต่งหน้าทำผมวันงานที่สตูดิโอ 1 เวลา สามารถเปลี่ยนเป็น รับขยาย 20 x 24 Poster